Møtebooking Kurs 

Din unike B2B - Profesjonell Møtebooking Modell

I denne workshopen kommer vi frem til din unike møtebooking-modell. Jeg hjelper deg å skape en modell som sørger for at bedriften lykkes med møtebooking internt.

Dette får du:

  • Vi utformer pitch og går nøye igjennom hva som er unikt med ditt produkt og dine tjenester. 

  • Kartlegge hva som gjør at du skiller deg  ut ifra dine konkurrenter og hvordan du skal enkelt formidle det over en telefon samtale for å få kvalifiserte møter

  • Blir kirurgisk tydelig på hvilket problem tjenesten/produkten ditt løser for kunden

  • Ha en klar Spørsmålsbank & Innvendingsbank som sikrer kompetanse, selvtillit og suksess for møtebooker